Vill du arbeta i Sverige eller är du arbetsgivare och anställa någon från utanför EU?

Det blir enklare för samtliga parter när vi som enda punkt får ta hand om kontakten med alla parter. SwedenWork är även certifierade av Migrationsverket och det kan innebära betydligt kortare handläggningstider.

Inom området arbetstillstånd är vår spetskompetens välkänd. Under åren har vi skaffat expertis inom migration och genom vår bakgrund inom ekonomi har vi kunnat optimera kunskaper om arbetstillstånd.

Det här ingår i tjänsten

Vi åtar oss att utföra följande:

 Förhandsanalys och förslag om rätt lösning för Er.

 Att granska att utannonsering av tjänsten gjorts på rätt sätt.

 Upplysa Er om behövda handlingar

 Granskning av erhållna dokument

 Förbereda och ta fram anställningserbjudande enligt gällande kollektivavtal.

 Inhämta fackligt yttrande hos den berörda fackförening.

 Förbereda och lämna in en fullständig ansökan till Migrationsverket.

 Hantera eventuella kontakter med Sveriges ambassad i berört lant.

 Upplysa Er om de nödvändiga försäkringar och annan förberedelse inför den anställdes ankomst.

 Ta emot eventuella förfrågningar från Migrationsverket och tillgodose eventuella kompletteringsbegäran.

 Följa upp ärendet kontinuerligt hos Migrationsverket och informera Er om status.

Få beslut om ansökan inom 10 – 20 arbetsdagar

Genom vårt avtal med Migrationsverket kan vi få beslut om ansökan i 10 – 20 arbetsdagar.

Kontakta oss redan idag för experthjälp!